Skall du på bal eller du skall ha en bal?
Varför inte låta mig föreviga dig och dina vänner.

Studentbal

Studentbal i Lund för NTI, Mikael Elias, Thoren Innovation School och Carl Adolph Agardhgymnasiet 2014-06-05

38 Bilder